การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2565 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวต้อนรับ และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้  

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565

ประธานสภาพนักงานม มก. ร่วมการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565       วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดย สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ รองศาตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล 

สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการ ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม       20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม      ในการนี้ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร         19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยนวัตกรรมพืชกัญชาพืชเศรษฐกิจสมุนไพรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายการเยี่ยมชมในครั้งนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาพนักงาน มก. ยังได้เข้าเยี่ยมชม พื้นที่ต่าง ๆ ของ มก.ฉกส. อาทิ – ชมทัศนียภาพ 360 องศา ของ มก.ฉกส. ณ หอวิทยาเขตฯ – ร้านลูกรัง ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid

การประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) รูปแบบ Hybrid          วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2565 (สัญจร) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom cloud meeting (รูปแบบ Hybrid) ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารบริหาร (อาคาร 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.” 19 พ.ค. 65 เวลา 10.30 – 12.00 น. สภาพนักงาน มก. จัดกิจกรรมสภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส. ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาพนักงาน มก.ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานภายใน มก. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบุคลากรของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาพนักงาน มก. และแจ้งความเคลื่อนไหวในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 และ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting      วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 103 (2/2565) โดย รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร. 

๒ เมษายน ๒๕๖๕  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์      สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕ ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์ konya escort

สภาพนักงาน มก. ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “การสร้างความสุขในที่ทำงาน ช่วงสถานการณ์โควิด-19”

สภาพนักงาน มก. ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “การสร้างความสุขในที่ทำงาน ช่วงสถานการณ์โควิด-19”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากร หรือผู้สนใจ รับฟังการบรรยายเรื่อง 🌸🌸”การสร้างความสุขในที่ทำงาน ช่วงสถานการณ์โควิด-19″🌸🌸 🧚‍♂️ ในวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ⏰ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. 🎥 ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   😍 รับชมได้ผ่าน 2 ช่องทางคือ Cisco Webex และ Nontri Live 💻 🔺 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกลิงก์ที่ภาพด้านล่างนี้ได้เลยจ้า 🔺 escort konya