มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว https://kuform.ku.ac.th/07dec2565/index.php

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

๕ ธันวาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ *********************** ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   konya escort sikiş izle mobil porno sarışın porno anal porno porno izle malatya escort porno izle erotik hikayeler porno hikaye http://moldovarentacar.info/ escort konya hairstyles    

ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน วาระใหม่

ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน วาระใหม่

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ และ  คุณชูโชค ชูเจริญ ในโอกาสที่ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน สายสนับสนุน โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 – 4 มกราคม 2567

สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

สภาพนักงาน มก.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการ ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม       20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบสวัสดิการร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม      ในการนี้ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

สภาพนักงาน มก. ศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร        20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางศึกษาวัฒนธรรมในจังหวัดสกลนคร ได้แก่ – พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต – พิพิธภัณฑ์ภูพานและท้องฟ้าจำลอง – วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สภาพนักงาน มก. ศึกษาดูงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร         19 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเกษตร สวนผกา ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยนวัตกรรมพืชกัญชาพืชเศรษฐกิจสมุนไพรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายการเยี่ยมชมในครั้งนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการสภาพนักงาน มก. ยังได้เข้าเยี่ยมชม พื้นที่ต่าง ๆ ของ มก.ฉกส. อาทิ – ชมทัศนียภาพ 360 องศา ของ มก.ฉกส. ณ หอวิทยาเขตฯ – ร้านลูกรัง ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.”

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “สภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส.” 19 พ.ค. 65 เวลา 10.30 – 12.00 น. สภาพนักงาน มก. จัดกิจกรรมสภาพนักงาน มก. พบผู้บริหาร และบุคลากร มก.ฉกส. ณ ห้องระพี สาคริก ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาพนักงาน มก.ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกส่วนงานภายใน มก. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบุคลากรของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาพนักงาน มก. และแจ้งความเคลื่อนไหวในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 สัญจร

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน มก. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 สัญจร

22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน มก.สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2565 สัญจร ณ ห้องประชุมวุฒิชัย กปิลกาญจน์ คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 และ 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting      วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 103 (2/2565) โดย รองศาสตราจารย์ นสพ.ดร.