กิจกรรมล่าสุด

สภาพนักงาน มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ กำภู เนื่องในวันครบรอบ 40 ปี การสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

สภาพนักงาน มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ กำภู เนื่องในวันครบรอบ 40 ปี การสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการสภาพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ มล.ชูชาติ กำภู ณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในวันครบรอบ 40 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้       W.

การเลือกตั้งรองประธานสภาพนักงาน มก. สายวิชาการ และ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

การเลือกตั้งรองประธานสภาพนักงาน มก. สายวิชาการ และ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

   วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต แจ้งบำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานในการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สายวิชาการ และ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ในการประชุมสภาพนักงานสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการเลือกตั้งครั้งนี้มีคณะกรรมการสภาพนักงาน มก. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 คน จากคณะกรรมการฯ ทั้งสิ้น 42 คน     ในการนี้มีกรรมการสภาพนักงาน มก. สมัครรับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภาพนักงาน มก. สายวิชาการ 1 คน คือ รองศาสตราจารย์วีระเกษตร […]

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์วีระเกษตร สวนผกา รองประธานสภาพนักงาน สายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2562 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ปาฐกถาในหัวข้อ งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อการขอทุนหน่วยงานภาครัฐ diyarbakir escort bayan หากท่านใดสนใจรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ Presentation_ ศ ดร ผดุงศักดิ์ […]

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 4 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายชูโชค ชูเจริญ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้การต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ดร.วิกรม ศุขธณี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมคณะกรรมการสภาฯ จำนวนรวม 21 ท่านเข้าศึกษาดูงาน ณ diyarbakır escort มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับและการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ประธานสภาพนักงาน และรองประธาน คนที่ 1 เข้าร่วมการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562

ประธานสภาพนักงาน และรองประธาน คนที่ 1 เข้าร่วมการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์วีระเกษตร สวนผกา รองประธานสภาพนักงานสายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร                     porno izleporno izle sikiş izle porno izle reklamsız porno izle sitemiz konulu […]

รองประธานสภาพนักงาน มก. เข้าร่วมการประชุม ปขมท.

รองประธานสภาพนักงาน มก. เข้าร่วมการประชุม ปขมท.

นายชูโชค  ชูเจริญ รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ เข้าร่วมการประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Gratis porno โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการในการเสนอแนะและพัฒนามหาวิทยาลัย 

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกตั้งประธานสภาพนักงานฯ

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลือกตั้งประธานสภาพนักงานฯ

8 สิงหาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงานจนครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   การเลือกตั้งครั้งนี้อธิการบดีได้รับมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานการเลือกตั้ง ผลปรากฏการลงคะแนนเสียงของกรรมการสภาพนักงานให้การรับรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปีหกเดือน  

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รองศาสตราจารย์วีระเกษตร สวนผกา รองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ  พร้อมด้วยกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน    

การประชุมประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562

การประชุมประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมประธานสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประธานสภาพนักงาน กรรมการสภาพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562