กิจกรรมล่าสุด

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประธานสภาพนักงาน และกรรมการสภาพนักงาน mersin escort ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

          สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัชพล ชังชู konulu porno อดีตประธานสภาพนักงาน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การเลือกตั้งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเลือกตั้งประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมเพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน แทน รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ซึ่งได้ขอลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.เสรี กุญแจนาค เป็นประธานการเลือกตั้งผู้ได้รับเลือกตั้ง คือ ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ แสง diyarbakir escort adana escort elazığ escort erzurum escort escort erzurum mersin escort porno izle porno porno izle porno konulu porno escort sivas escort sivas escort corum tokat […]

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track” สู่ตำแหน่งชำนาญการ

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track” สู่ตำแหน่งชำนาญการ

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Fast Track” สู่ตำแหน่งชำนาญการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความรู้เรื่องเทคนิควิธีการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและเทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง diyarbakir escort adana escort elazığ escort erzurum escort escort erzurum mersin escort porno izle porno porno izle porno konulu porno escort sivas escort sivas escort corum tokat escort adana […]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประธานสภาพนักงาน คณะกรรมการบริหารสภาพนักงาน กรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน diyarbakir escort ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

          สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประธานสภาพนักงาน คณะกรรมการบริหารสภาพนักงานกรรมการสภาพนักงาน และเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ankara escort ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประธานสภาพนักงานคณะกรรมการบริหารสภาพนักงานกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 diyarbakir escort adana escort elazığ escort erzurum escort escort erzurum mersin escort porno izle porno porno izle porno konulu porno escort sivas escort sivas escort corum tokat escort adana escort diyarbakir escort […]

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เข้าเฝ้ากราบถวายราชสักการะขอพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

เข้าเฝ้ากราบถวายราชสักการะขอพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

          สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประธานสภาพนักงานคณะกรรมการบริหารสภาพนักงานกรรมการสภาพนักงานและเจ้าหน้าที่สภาพนักงาน ได้รับประทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้ากราบถวายราชสักการะขอพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ gaziantep escort สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561